Szczegółowa oferta

 • Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania technicznego do montażu np.:
  • - układanie w formatkę
  • - nanoszenie punktów referencyjnych ( fiduciali ) - wymagane do programowania automatu
 • Dostawa elementów SMD i THT na życzenie zleceniodawcy (dla stałych klientów prowadzimy magazyn komponentów SMD i THT).
 • Montaż ołowiowy i bezołowiowy.
 • Wykonanie szablonu do nakładania pasty lub kleju ( szablon wycinany laserowo ).
 • Montaż elementów na klej ( w zależności od potrzeb technologicznych ).
 • Automatyczny montaż elementów SMD również obustronny.
 • Ręczny montaż uzupełniający w elementy przewlekane.
 • Lutowanie rozpływowe w piecu konwekcyjnym lub lutowanie na fali.
 • Rozcinanie płytek na pojedyncze moduły.
 • Testowanie modułów zgodnie z wymogami zamawiającego.
 • Produkcja seryjna lub prototypowa.
 • Zamówienia realizujemy z materiałów własnych lub powierzonych
 • W zależności od potrzeb zamawiającego możemy realizować zamówienie od przygotowania dokumentacji do produkcji obwodów drukowanych poprzez kompletację elementów, uruchamianie wg uzgodnionych wytycznych do gotowego produktu.

Do realizacji zamówienia stosujemy wysokiej jakości komponenty i materiały zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Montaż odbywa się zgodnie z zaleceniami normy IPC-A-610D ze szczególnym uwzględnieniem warunków ochrony ESD. Oferujemy szybkie wykonywanie zamówień. Wszelkie dane i informacje otrzymywane od klientów traktowane są jako materiały poufne.

Nie stosujemy stałego cennika usług. Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie po przesłaniu dokumentacji. Powinna ona zawierać wymiar obwodu drukowanego, rozmieszczenie elementów, dokładną listę montowanych elementów, ilość wykonywanych płytek. Dokumentacja produkcyjna powinna zawierać dodatkowo pliki źródłowe ( Protel, Eagle lub inny program ), gerber warstwy pasty niezbędny do wykonania szablonu.